KURUMSAL

İNSAN KAYNAKLARI

Biz B-CHARGE olarak, insana verdiğimiz değerle büyüyen ve gelişen bir aileyiz. B-CHARGE ailesinin değerli birer parçası olarak biz çalışanlar, ilerlemeye ve yenilikleri yakalamaya hatta yenilikleri yaratmaya çalışırken, sorumlu olduğumuz alanlardaki bilgi ve deneyimlerimizi birbirimizle paylaşarak ortak hedeflerimizi yakalamak için katkı sunarız.

B-CHARGE olarak müşteri memnuniyeti ve çalışan memnuniyeti birbirinin tamamlayıcısı olarak ele alırız. İnsan Kaynağımızı geliştirmek için çalışanlarımızın yeteneklerini arttırmayı, yenilikçi ve yaratıcı bir kurum kültürü oluşturmayı hedefleriz.

Her gün büyür ve hedeflerimizi yükseltiriz. İşte bu yüzden ailemize geleceği beraber şekillendireceğimiz yeni çalışanlar kazandırmak, bu ailenin bir parçası olanlara da yetkinliklerini geliştirecekleri olanakları hazırlayıp gelişimlerini destekleyip ödüllendirmeyi İK politikamızın temeline koyarız.

Seçme ve Yerleştirme
İnsan kaynakları politikamız doğrultusunda kurum kültürümüzü benimseyip yaşatacak, pozisyonun gerektirdiği eğitim ve yetkinliklere sahip çalışanları kurumumuza kazandırmayı hedeflemekteyiz.

Eğitim ve Gelişim Faaliyetleri
Tüm çalışanlarımızın bilgi, beceri ve yetkinlik düzeylerini yükseltmek ve bölümler arası iletişimi geliştirmek amacıyla eğitim faaliyetleri organize etmekteyiz.

Kariyer Gelişimi
Gösterilen çabaların amacına ulaşmasını desteklemek adına çalışanlarımızın performans değerlendirmelerini periyodik olarak yapar, kariyer gelişimlerine katkı sağlarız. Şirket içinde oluşabilecek yeni pozisyonlar ve terfiler için çalışanlarımızın kariyer hedefleri doğrultusunda kararlar alırız.