İş Geliştirme

Optimum Şartlarda
Stratejik İşbirliği

Şarj istasyonları ile ilgili yatırım yapmak isteyen firmalara verdiğimz danışmanlık dışında; şarj yatırımları konusunda yönetimden organizasyona, şarj istasyonu elektrik satışından pazarlamaya tüm süreçlerinde izledikleri yolların, yaklaşımların ve metotların kapsamlı bir şekilde ele alınarak araştırılması; bu araştırmaların sonunda da söz konusu şirket için en uygun ve doğru faaliyet adımlarının belirlenerek tavsiyelerde bulunulması.

İş geliştirme danışmanlığında ise hedef; şarj istasyonu yatırımı yapan şirketlerin kendine özgü sistemleri, Türkiye’deki şarj altyapısı göz önünde bulundurularak hedefe ulaşmayı sağlayacak yapının geliştirilmesine yardımcı olmaktır. Bu hizmet kapsamında yapılan çalışmalar, mevcut şarj yatırımcılarının potansiyelini artırarak iş kapasitelerini büyütür ve sürdürülebilir bir şarj ağı sistemin kurulmasını sağlar.